tisa neža herlec

Tisa Neža Herlec (1996) končuje dodiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V letu 16/17 se je udeležila študijske izmenjave na ENSA v Dijonu v Franciji. V lastni praksi hibridno združuje medije (od zvoka do pisanja), na področju vizualnega pa se ukvarja z risbo, slikarstvom, grafiko. V zadnjih dveh letih aktivno razstavlja doma in drugod. Ukvarja se s skupnim in vsakdanjim, tendira k razumevanju časa in prostora, okoliščin, v katerih živi in deluje. Zanima jo metodološkost produkcije umetniških del, participatorne prakse, goji kritičen odnos do institucije ter pogojev dela v kulturi, ki se kaže tudi v njenem delovanju v alternativnih prostorih ter vodi njen razmislek o sodobnih kuratorskih praksah. Zadnja štiri leta deluje v Modrem kotu, prostoru v Avtonomni Tovarni Rog, kjer organizira in prisostvuje. Je štipendistka MOL.