radovan kunić

Radovan Kunić (1987) je leta 2012 diplomiral iz kiparstva na Akademiji za uporabno umetnost na Reki pod mentorstvom Žarka Violića. Proti koncu študija se je zavedel, da se večina njegovih zanimanj dotika slikarstva, kar je postalo izključna vsebina njegove umetniške prakse. Na področju slikarstva si prizadeva upodabljati figurativne prizore, s katerimi želi prikazati okoliščine, na podlagi katerih je mogoče graditi različne zgodbe in postavljati različna vprašanja – o vsebinah, ki morda na nas nimajo vsakodnevnega vpliva, so pa neizogiben del naših osebnih identitet. Radovan se je udeležil več mednarodnih rezidenc (GLOart, Belgija; Art OMI, NY, ZDA), njegova dela pa so bila predstavljena na številnih skupinskih in samostojnih razstavah. Prejel je več nagrad in priznanj, njegova dela so uvrščena v zasebne in javne zbirke tako na Hrvaškem kot drugje (v Italiji, ZDA, Belgiji, VB itd.). Poleg dela v svojem ateljeju je tudi sodelavec Akademije za uporabno umetnost na Reki, kjer predava kot docent. Živi v Matuljih.