urška rednak
17. 04. – 14. 05. 2018

Slikarka mlajše generacije Urška Rednak mojstrsko sestavlja razmerja med površinami, barvami in kompozicijo. Preko vezenja volne na platno v sodobno slikarstvo vnaša obujeno staro in tradicionalno, ki se skupaj s ploskvami akrila in drugimi mediji prevaja v spokojno in hkrati igrivo abstrakcijo. Umetnica je v preteklosti raziskovala razmerje med podobo in tekstom, pri čemer so nastali vezeni teksti na platnu. V novejših delih se izogiba prej izraženim notranjim podoživljanjem in občutkom, še vedno pa lahko najdemo izjave, ki se ne zmenijo za svojo podobo in so gradniki celotne abstraktne kompozicije slike. (S)prehod v svet abstrakcije se je zgodil spontano z idejo o vključevanju volne z akrilnimi barvami. Ob reliefu v slikah z volno se zgodi premik iz dvorazsežnega v trirazsežni likovni prostor, zraven pa pride tudi mehkoba, ki jo volna vnese v sliko in katera kliče po dotiku. Umetnica pravi, da sestavlja barve v celoto kot pisec besede v tekst. »Dolgo iščeš pravo besedo, jo nadomestiš z drugo, izbrišeš, dodaš, zamenjaš. Na koncu naj ima smiselno celoto.«

Razstava Na površju ustavi gledalčev pogled na površini slik in ga povabi, da se sprehodi skozi kompozicije, sestavljene iz volne in akrila, barv in oblik ter se prepusti toku lastne domišljije in interpretacij. Dela so slečena strogosti, resnosti, (ne)napisanih pravil in namesto tega izvabljajo sproščenost. Medtem ko je harmonična barvna abstrakcija osvobodila umetnico, nam razstava ponuja ravno vpogled v zakulisje procesa, kjer je kombinacija barve in volne zakrpala tesnobo vsakdana.

zek crew
06. 03. – 09. 04. 2018

The ZEK crew was established in 2001. It was primarily a graffiti crew, attempting street art and turning later on towards design. Today, 9 members form this all-round creative collective, including graphic, type, industrial designers, graffiti writers, illustrators, an architect and a VJ. The crew has participated in several exhibitions and graffiti jams around Europe, with its work being featured in publications such as Los Logos, Stickeraward, Graphotism and Concrete magazine. It is also famous for its StripGenerator, an award winning online comic generator. The crew always tries to incorporate wit, humor, and clever ideas into its artwork, mixing minimalism with kitsch, combining old styles with contemporary approaches, but not neglecting the tradition through the use of improvisation. The variety of members enables the crew to take up any task, always in search for new visual sensations.

nina čelhar
16. 01. – 28. 02. 2018

Nina Čelhar is among the most promising Slovenian painters in today’s generation of young artists. She lives up to this promise relentlessly following a series of solo and group exhibitions both locally and abroad. Her work has also been included as part of several collections (inter alia ESSL and RIKO) and she has been awarded an array of international prizes, like the esteemed ESSL Art Award CEE. To her, art is a space for self-realisation where she gives meaning and colour through her painting. Through her works, she explores the current architecture that wraps around people’s living spaces, transforming the latter into a venue of tranquility. Between the external and internal physical spaces, she also leads the viewers into a psychological space – stripped off all tangible distractions, where viewers can pause in its serenity and question their own existence in a calm context.

The exhibition Light on Light uncovers ´an existential experience´ that takes us on a journey, from a flat, two-dimensional view of the house into a deeper interior on smaller canvases, where walls and other intimate details also play a prominent role. Minimalism is the key operating concept. Through the homogeneity of contents and colours, the viewer is invited into a safe and secure space, into a feeling of peace, opening the valves for reflection.